Hall of Shame

Ekoterorismus má slavnou historii plnou nezapomenutelných triumfů. Nahlédněte do zelené Síně slávy!

Zničili jsme památku UNESCO

The Legend

Pronikli jsme do archeologického naleziště na peruánské planině Nazca a rozvinuli jsme tam transparent s nápisem „Nadešel čas změny, budoucnost je obnovitelná“. Podařilo se nám tak zničit místo, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Veškeré stopy v prostorách naleziště zůstávají viditelné stovky až tisíce let, proto je tam vstup přísně zakázán. Planina Nazca je světově proslulá obrovskými liniemi a obrazci představujícími rostliny a zvířata. Jsou plně viditelné jen ze vzduchu, což přispělo ke vzniku fantastických teorií o jejich vzniku ve spojení s mimozemskou civilizací. Zhruba 800 čar a 300 figurálních obrazců vzniklo asi před 2500 lety.

Vyvrtali jsme 120 děr do chladicí věže Elektrárny Chvaletice

1. 11. 2016

Vylezli jsme na chladicí věž Elektrárny Chvaletice a ve výšce cca 100 metrů nad zemí jsme strávili 3 dny za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Ohrozili jsme tím vlastní zdraví i životy, ovšem naše mise byla důležitá. Akcí jsme totiž vyjádřili protest proti modernizaci elektrárny a výraznému snížení emisí prachu a oxidů dusíku. Tento ušlechtilý účel světí prostředky - násilné vniknutí na cizí pozemek a poškozování cizího majetku. Kvůli upevnění transparentu s důležitým poselstvím jsme vyvrtali do chladicí věže 120 děr, čímž jsme majiteli způsobili škodu minimálně ve výši 600 tisíc korun. Poškodili jsme ochoz i plášť a také speciální nátěr, který chrání věž před povětrnostními vlivy. Nicméně je třeba mít na paměti, že největší investice v Pardubickém kraji za poslední roky má vést ke zmírnění vlivu elektrárny na životní prostředí a ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. A to nemůžeme potřebovat.

Ohrozili jsme lososy u Aljašky

The Legend

V roce 2004 jsme na lodi Arctic Sunrise připluli k přírodní rezervaci u jižních břehů Aljašky. Protože jsme neměli plán pro případ úniku paliva (265 000 litrů ropy) a potvrzení o finanční odpovědnosti v případě havárie, aljašské úřady nám přikázaly zakotvit v přístavu Ketchikan a tyto povinné dokumenty vyřídit. Náš kapitán jim to sice slíbil, ale nakonec jsme se na to vykašlali a za pár hodin už jsme si to vesele mazali dál. Podle amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (ADEC) jsme bez ohledu na možnost katastrofálních následků narušili ekologicky citlivou oblast během vrcholícího tahu lososů. Hrozící ekologickou pohromu přirovnali američtí komentátoři k havárii tankeru Exxon Waldez. Zvolili jsme obranou taktiku, kterou běžně vyčítáme oponentům z řad velkých korporací: zatloukat, zatloukat, a když to praskne, zatloukat. A aby se to nepletlo, když nás Ajlaška zažalovala kvůli závažnému porušení zákonů na ochranu přírody, náš právník si u soudu postěžoval na "stále složitější ekologické předpisy".