Green news

Poplatky za těžbu dopadnou i na zahrádkáře

25. 10. 2017

Na nátlak ekologických organizací sněmovna odhlasovala změnu horního zákona a rozšířila popatky za těžbu i mimo oblast nerostných surovin. Úhrady za dobývací prostor a vydobytý (ne)rost se tak nově budou vztahovat i na zahrádkářskou činnost, z níž až dosud neměl stát ani korunu. "Je to obrovské zadostiučinění. Vždyť hlína je nás všech a zahrádkáři na ni paraziují celá staletí a prostřednictvím dovolených v zahraničí vyvádějí peníze mimo ČR!" sdělil Arnošt Hlíva, předseda občanského sdružení "Rýpeš se v zemi? Tak zaplať!". V rámci novely zákona poslanci připravili i sazebník podle jednotlivých zemědělských plodin - nejvyšší poplatky zatíží mrkev a brambory, naopak poměrně dobře na tom budou ředkvičky.

Ekodesign již překonal fyzikální zákony

17. 8. 2017

Nově zřízená Agentura EU pro udržitelný rozvoj za každou cenu hned svým prvním návrhem šokovala celý svět. Její revoluční úprava směrnice o požadavcích na tzv. ekodesign jde totiž nad rámec fyzikálních zákonů, které byly označeny za již překonaný relikt minulosti. Díky tomuto opatření bude možné například u elektrospotřebičů snížit maximální povolený příkon a tím i spotřebu až na nulu. Agentura navíc navrhuje rozšířit seznam regulovaných spotřebičů o ořezávátka, vibrátory a hopíky na gumě.

EU zavedla "prdné"

24. 5. 2017

Evropský parlament schválil tzv. "prdné", speciální ekologickou daň za znečištění ovzduší emisemi z individuálního flatulování. Prdné se vypočítává jednou ročně na základě dotazníku o stravovacích zvyklostech a vyhodnocení testů, které musí každý občan EU absolvovat dvakrát ročně (v květnu a v úterý) u svého obvodního lékaře. Direktiva má označení 2003/87/EC a říká se jí Fart Tax Act. Protože plynné produkty domestikovaných živočichů nemalou měrou přispívají k nárůstu skleníkových plynů, EU vážně zvažuje obdobné zdanění také u skotu, bravu a dalších hospodářských zvířat. V plánu je rovněž budoucí rozšíření na domácí mazlíčky (jen akvarijní rybičky dostanou výjimku). Více informací najdete na Necyklopedii.

Revoluční solární panely už ptákům neublíží

5. 4. 2017

Fotovoltaika dlouhodobě čelí kritice ornitologických organizací, solární panely totiž doslova upalují ptáky za letu. S tím je však teď konec! Občanské sdružení Na ptáky jsme krátký totiž přišlo s revolučním vylepšením panelů, které ztráty na ptačích životech minimalizuje. Řešení je triviální - spočívá v prosté instalaci střešní krytiny nad celou plochu fotovoltaických elektráren. Jediným negativním důsledkem tohoto opatření je, že takto upravené elektrárny již nevyrobí ani kilowatthodinu elektřiny. V porovnání s původním objemem výroby jde však o zanedbatelnou změnu, proto bylo vylepšení okamžitě patentováno a ministerstvo životního prostředí jej hodlá prosadit jako povinnou součást nově prodávaných panelů.

Střevlík s chřástalem zatrhli veškerou výstavbu podél dálnice D8!

30. 1. 2017

Radost investorů po dokončení dálnice D8 byla předčasná, zahraniční kapitál nepustí do Ústeckého kraje kriticky ohrožení živočichové. Zjistilo se totiž, že všechny volné pozemky u dálnice od Prahy až k Ústí nad Labem obývají chřástal polní a střevlík zlatitý. Námitky developerů, že v těchto místech již žádní brouci nežijí, definitivně rozmetal záchranný průzkum pod vedením Svatopluka Chrobáka. "Chřástala jsme zastihli nedaleko Lovosic a střevlíka nedaleko Řehlovic," sdělil Chrobák.